מתפרות

שם  סלולרי 

טרי מובשובסקי

  052-3501222 

צביה סטרכילביץ-קליין

  054-4494350 

קרול סמית

  052-3204648 

רנה רייך

  055-2728892