סדנאת תיפורים בזום עם RANEA MERRILL 

סדנאת תיפורים בזום עם RANEA MERRILL
1/7/24 חלק א'  משעה 16:00-19:00
8/7/24 חלק ב'  משעה 16:00-19:00
עלות 150 ש"ח
לאחר רישום בטופס – יפתח קישור לתשלום באופן אוטומטי