רישום לסמפלר פלאטר SAMPLER PLATTER

בתאריך 6-7 מאי
הפעילות בחינם אך חובה להירשם על מנת לקבל קישור לזום ודף פירוט הסדנאות.
הפעילות היא לחברות האגודה בלבד!!